Etikettarkiv: Blod

Blod, syremättnad och blodvärde

Med mitt aktivitetsarmband (Withings Pulse) går det att mäta Syremättnad, men vad innebär det? Här är lite blandade anteckningar som tar upp SPO2, Hb och EVF

Blodet

Röda blodkroppar innehåller hemoglobin som sköter blodets förmåga att transportera syre. Hemoglobinet består av fyra s.k. hemdelar, där det finns järn(II)-joner och till dessa binder sig syret. Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg: ljusrött som i kroppens artärer (artärt blod), där blodet har en syremolekyl bunden till hemoglobinet, mörkare rött i syrefattigt venöst blod.

En vuxen människa har ca 5 liter blod. En kubikmillimeter blod innehåller omkring fem miljoner röda blodkroppar. Totalt har en vuxen människa omkring 25 biljoner röda blodkroppar. De röda blodkropparna innehåller cirka 300 miljoner molekyler hemoglobin och varje hemoglobinmolekyl kan i sin tur binda upp till 4 syremolekyler (O2). En enda röd blodkropp kan alltså transportera c:a 1,2 miljarder syremolekyler.

Syremättnad, SPO2

Den mänskliga kroppen kräver och reglerar en mycket exakt och specifik balans av syre i blodet.  (Mina egna värden ligger oftast på 97-98%)

Syremättnad mäts med en sensor (oximeter) som placeras på en tunn del av kroppen, vanligen en fingertopp eller örsnibb. Anordningen passerar två våglängder av ljus genom kroppsdelen till en fotodetektor. Detektorn mäter den föränderliga absorbansen vid var och en av våglängderna, sedan jämförs värdena enligt en formel / uppslagstabell och ett mätvärde genereras.

För att få bästa läsningen från en oximeter behöver man se till att tillräckligt med blod flödar till handen/fingret där man mäter.  Bästa resultat får man alltså när handen är varm, avslappnad och hålls i en nivå som ligger under hjärtat.

Normala blodsyrenivåer anses vara 95-100 procent. Om nivån är lägre än 90 procent, anses det låga vilket resulterar i hypoxemi (syrebrist). Syrenivåer under 80 procent kan äventyra organfunktion, såsom hjärna och hjärta, och bör omedelbart åtgärdas. Fortsatt låga syrenivåer kan leda till andnings eller hjärtstillestånd.

syreniva

Friska personer kring havshöjd har vanligtvis värden mellan 96% och 99% och bör vara över 94%.

Vid en altitud på 5.280 feet (1 mile) bör värdet vara 92% eller högre.

Vid mindre än 80% bör en läkare undersöka om du har lunginflammation eller om lungorna inte är fullt utvecklade.

Blodvärde, Hb, brukar man kalla koncentrationen hemoglobin i blodet. (Detta värde brukar man få uppläst när man lämnar blod)

Blodvärde brukar mätas i gram per liter och ett normalt värde för en man är cirka 130–170 g/l och för en kvinna 120–150 g/l. Att mannens Hb är högre än kvinnans beror på att män har robustare kroppsbyggnad och utvecklar mer muskler än kvinnor.

Lågt blodvärde kan leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi.

Har man alltför högt värde, uppåt 180 g/L och högre, blir blodet på grund av den förhöjda halten röda blodkroppar förtjockat och då kan risken för blodproppar öka. Vid tillstånd med alltför höga blodvärden händer det därför att man med regelbundna mellanrum får tappa ut fyra till fem deciliter blod för att minska propprisken.

När man lämnar blod sjunker blodvärdet med ungefär 10 g/l.

EVF, (Erytrocyte Volume Fraction) är de röda blodkropparnas andel av blodets totalvolym.

Normalvärdena är för vuxna män: 42-52% (0,40-0,50) och kvinnor: 35-47% ( 0,35-0,46)

Förhöjda värden kan ha olika anledningar som leder till uttorkning och därmed mindre mängd vatten i plasman. Dessa anledningar kan vara: vätskebrist, diarré, chock, allvarlig brännskada eller doping.

Sänkta värden på EVF kallas det för anemi (blodbrist), vilket kan göra att man lätt blir andfådd och får yrsel. Orsaker till anemi kan vara kronisk eller akut blodförlust, några typer av cancer, vissa sjukdomar i njure och lever, undernäring, graviditet, kraftig menstruation eller brist på vitamin B12, folsyra eller järn.