Egenskaper för en typiskt INTP

En liten lista på övergripande egenskaper som tydligen är kännetecknande för personlighetstypen INTP.

Hur mycket som stämmer in på mig själv låter jag stå osagt för tillfället.

INTP-LISTAN:

 • Starkt driven att angripa problem med logiska förklaringar. Har en naturlig strävan efter att förvandla teorier till konkret förståelse. Har förmågan att objektivt och kritiskt analysera svåra problem, identifiera mönster och komma med logiska förklaringar.
 • Tycker om att ha en position där jag kan svara på frågor och informera människor kring ett ämne, trivs som bäst i avkopplade, informella miljöer med lite krav och mycket brainstorming.
 • Är öppen för snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen. Kan vara benägen att överge ett projekt när jag har bemästrat det och gå vidare till nästa sak
 • Tycker om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker och fantisera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar möjligheter. Är intensivt intresserade av teori, och kommer att lägga ner mycket tid och energi på att hitta en lösning på ett problem som har väckt ett intresse.
 • Söker klarhet och drivs i första hand att bygga upp kunskap.
 • Älskar nya idéer, och blir väldigt glad över abstraktioner och teorier och älskar att diskutera dessa begrepp med andra. Bra på att analysera idéer på nya sätt.
 • Är väldigt tolerant och flexibel i de flesta situationer, mycket självständig, okonventionell och originell.
 • Tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och jonglera ideér samtidigt som jag inte är rädd att byta position i samklang med förändringar i miljön.
 • Tycker om att hitta de underliggande principerna som ligger bakom att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar. Är nyfiken på de idéer och koncept som definierar framgång och försöker förfina dem i min strävan att förbättra min egen prestation.
 • Tycker om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Jag tycker om att ta tid på mig och utvärdera nya saker innan jag testar dem.
 • Basera beslut på opersonliga eller formella principer. Jag tycker om att se hur saker står sig mot olika etablerade principer eller riktlinjer.
 • Gillar inte att leda eller styra människor.
 • Kan verka ”drömmande” och fjärran för andra, eftersom de tillbringar mycket tid i sina sinnen funderande över teorier.
 • Hatar att jobba efter rutiner – skulle mycket hellre bygga komplexa teoretiska lösningar, och sedan lämna genomförandet av systemet till andra
 • Är sannolikt väldigt blyg när det gäller att träffa nya människor. Är å andra sidan mycket självsäker och sällskaplig runt människor jag känner väl, eller när man diskuterar teorier som jag till fullo förstår.
 • Har liten förståelse eller uppskattning för beslut som är motiverade av personliga upplevelse eller känslor. Förstår inte vikten eller relevansen av att tillämpa subjektiva känslomässiga överväganden i beslut.
 • Inte ofta i samklang med hur människor mår och är inte naturligt fokuserad på att möta de känslomässiga behoven hos andra. Har svårt att ge den känslomässiga sidan den intimitet och närhet som ibland är nödvändigt för nära relationer.
 • Kan lätt bli rastlös och temperamentsfull.
 • Är alltför självkritisk och har därför svårt att se mig själv som kompetent.
 • Upplever det som energikrävande när jag förklarar något för någon som inte är intresserad, inser att det inte är värt den tid som läggs ner och avbryter förklaringen mitt i.