Alla inlägg av admin

Facebook intel

Jag har funderat mycket på huruvida jag ska hantera mitt konto på facebook, men har ännu inte kunnat fatta ett beslut. Tycker bara det dyker upp mer och mer frågor istället.

 • Ska jag godkänna förfrågningar från personer jag aldrig träffat?
 • Ska jag ta bort ”vänner” som aldrig kommenterar mina statusar eller bilder?
 • Ska jag posta irrelevanta data som bara jag och mina närmaste bryr sig om?
 • Ska jag över huvud taget skriva statusmeddelanden?
 • Ska jag ”gilla” sidor/artiklar/bilder osv.
 • Ska jag vara med i grupper som inte är stängda.
 • Ska jag radera hela kontot?
 • Om jag raderar kontot kan jag fortfarande logga in på andra sidor som kanske kräver ett facebook-konto för authenticering?
 • Hur lång tid tar det att manuellt radera de hundratals inlägg som jag känner är oväsentliga och inte behöver vara kvar.

I genomsnitt är längden på varje post 8.45 ord / 66.21 tecken och de får i genomsnitt 2.84 likes per post. Motsvarande siffra för mina kommentarer ligger på 0.74 likes per kommentar.  (Under senaste året)

Av  de 157 ”vänner” som jag alla någon gång träffat fysiskt är det 10 som utmärker sig och kommenterar regelbundet. Det finns flera som ALDRIG skriver något. Betyder det att de är trötta på mig och blockerat mig helt eller är de tysta stalkers som bara tycker att det inte är värt mödan med ens ett endaste litet like? Är de ens värda att ha kvar som kontakter?

Finns det en best-practice för att hantera Facebook ?!?!

 

Egenskaper för en typiskt INTP

En liten lista på övergripande egenskaper som tydligen är kännetecknande för personlighetstypen INTP.

Hur mycket som stämmer in på mig själv låter jag stå osagt för tillfället.

INTP-LISTAN:

 • Starkt driven att angripa problem med logiska förklaringar. Har en naturlig strävan efter att förvandla teorier till konkret förståelse. Har förmågan att objektivt och kritiskt analysera svåra problem, identifiera mönster och komma med logiska förklaringar.
 • Tycker om att ha en position där jag kan svara på frågor och informera människor kring ett ämne, trivs som bäst i avkopplade, informella miljöer med lite krav och mycket brainstorming.
 • Är öppen för snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen. Kan vara benägen att överge ett projekt när jag har bemästrat det och gå vidare till nästa sak
 • Tycker om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker och fantisera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar möjligheter. Är intensivt intresserade av teori, och kommer att lägga ner mycket tid och energi på att hitta en lösning på ett problem som har väckt ett intresse.
 • Söker klarhet och drivs i första hand att bygga upp kunskap.
 • Älskar nya idéer, och blir väldigt glad över abstraktioner och teorier och älskar att diskutera dessa begrepp med andra. Bra på att analysera idéer på nya sätt.
 • Är väldigt tolerant och flexibel i de flesta situationer, mycket självständig, okonventionell och originell.
 • Tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och jonglera ideér samtidigt som jag inte är rädd att byta position i samklang med förändringar i miljön.
 • Tycker om att hitta de underliggande principerna som ligger bakom att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar. Är nyfiken på de idéer och koncept som definierar framgång och försöker förfina dem i min strävan att förbättra min egen prestation.
 • Tycker om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Jag tycker om att ta tid på mig och utvärdera nya saker innan jag testar dem.
 • Basera beslut på opersonliga eller formella principer. Jag tycker om att se hur saker står sig mot olika etablerade principer eller riktlinjer.
 • Gillar inte att leda eller styra människor.
 • Kan verka ”drömmande” och fjärran för andra, eftersom de tillbringar mycket tid i sina sinnen funderande över teorier.
 • Hatar att jobba efter rutiner – skulle mycket hellre bygga komplexa teoretiska lösningar, och sedan lämna genomförandet av systemet till andra
 • Är sannolikt väldigt blyg när det gäller att träffa nya människor. Är å andra sidan mycket självsäker och sällskaplig runt människor jag känner väl, eller när man diskuterar teorier som jag till fullo förstår.
 • Har liten förståelse eller uppskattning för beslut som är motiverade av personliga upplevelse eller känslor. Förstår inte vikten eller relevansen av att tillämpa subjektiva känslomässiga överväganden i beslut.
 • Inte ofta i samklang med hur människor mår och är inte naturligt fokuserad på att möta de känslomässiga behoven hos andra. Har svårt att ge den känslomässiga sidan den intimitet och närhet som ibland är nödvändigt för nära relationer.
 • Kan lätt bli rastlös och temperamentsfull.
 • Är alltför självkritisk och har därför svårt att se mig själv som kompetent.
 • Upplever det som energikrävande när jag förklarar något för någon som inte är intresserad, inser att det inte är värt den tid som läggs ner och avbryter förklaringen mitt i.

 

Är jag en INTP ?

Jag gjorde nyligen ett personlighetstest på 16-personalities och blev direkt chockerad när jag läste igenom resultatet. Det var så mycket som stämde in och gav en direkt förklaring på hur jag är som person.

Testet går till så att man svarar på ledande frågor som ger en hänvisning åt vilket håll man lutar mellan motsatta typer.  I eller E, S eller N, T eller F, J eller P. Till exempel så är J-personer typiska ledare medan P trivs bättre som rådgivande.

Efter att därefter ha gjort likvärdiga tester från andra källor så har jag förstått att jag är av personlighetstypen INTP alternativt INFP, med nära gräns till S. Jag behöver läsa på lite mer för att kunna göra en riktigt ordentlig bedömning.

INTP - Procent

Att jag är introvert har jag vetat en längre tid, det är inget konstigt. Jag föredrar helt enkelt att läsa en bok istället för att gå ut och festa och är helt nöjd med detta. Jag tycker också att det är energikrävande att umgås med personer jag inte känner, till motsatsen till en extrovert personlighet som istället får extra energi av socialt umgänge.

Det som är mest intressant är helheten/kombinationen med de andra ”bokstäverna”.

Jag får återkomma senare när jag fördjupat mig mer i ämnet.

P.S.

Hittade en bok om INTP, som börjar med att förklara att en typisk egenskap för just INTP-personer är att de vill lära mer om sig själva och självmant letar sig till så mycket fakta de kan. Precis vad jag gör just nu … 🙂

Hur mycket använder du din mobil?

Gick igenom statistiken för mobilanvändandet och fick mig en liten tankeställare.

I oktober spenderade jag i snitt ca 74 minuter dagligen på telefonen fördelat på 18 tillfällen under dygnet. Lägsta siffran var 4 minuter på en dag och som mest 185 minuter, 3 timmar!

mobile_use_2015_10

Ska tänka över mina vanor och återkomma med en mer detaljerad studie så småningom. Känner att jag måste tillägga att jag ibland läser nån bok på mobilen så det kan bidra en del.

Blod, syremättnad och blodvärde

Med mitt aktivitetsarmband (Withings Pulse) går det att mäta Syremättnad, men vad innebär det? Här är lite blandade anteckningar som tar upp SPO2, Hb och EVF

Blodet

Röda blodkroppar innehåller hemoglobin som sköter blodets förmåga att transportera syre. Hemoglobinet består av fyra s.k. hemdelar, där det finns järn(II)-joner och till dessa binder sig syret. Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg: ljusrött som i kroppens artärer (artärt blod), där blodet har en syremolekyl bunden till hemoglobinet, mörkare rött i syrefattigt venöst blod.

En vuxen människa har ca 5 liter blod. En kubikmillimeter blod innehåller omkring fem miljoner röda blodkroppar. Totalt har en vuxen människa omkring 25 biljoner röda blodkroppar. De röda blodkropparna innehåller cirka 300 miljoner molekyler hemoglobin och varje hemoglobinmolekyl kan i sin tur binda upp till 4 syremolekyler (O2). En enda röd blodkropp kan alltså transportera c:a 1,2 miljarder syremolekyler.

Syremättnad, SPO2

Den mänskliga kroppen kräver och reglerar en mycket exakt och specifik balans av syre i blodet.  (Mina egna värden ligger oftast på 97-98%)

Syremättnad mäts med en sensor (oximeter) som placeras på en tunn del av kroppen, vanligen en fingertopp eller örsnibb. Anordningen passerar två våglängder av ljus genom kroppsdelen till en fotodetektor. Detektorn mäter den föränderliga absorbansen vid var och en av våglängderna, sedan jämförs värdena enligt en formel / uppslagstabell och ett mätvärde genereras.

För att få bästa läsningen från en oximeter behöver man se till att tillräckligt med blod flödar till handen/fingret där man mäter.  Bästa resultat får man alltså när handen är varm, avslappnad och hålls i en nivå som ligger under hjärtat.

Normala blodsyrenivåer anses vara 95-100 procent. Om nivån är lägre än 90 procent, anses det låga vilket resulterar i hypoxemi (syrebrist). Syrenivåer under 80 procent kan äventyra organfunktion, såsom hjärna och hjärta, och bör omedelbart åtgärdas. Fortsatt låga syrenivåer kan leda till andnings eller hjärtstillestånd.

syreniva

Friska personer kring havshöjd har vanligtvis värden mellan 96% och 99% och bör vara över 94%.

Vid en altitud på 5.280 feet (1 mile) bör värdet vara 92% eller högre.

Vid mindre än 80% bör en läkare undersöka om du har lunginflammation eller om lungorna inte är fullt utvecklade.

Blodvärde, Hb, brukar man kalla koncentrationen hemoglobin i blodet. (Detta värde brukar man få uppläst när man lämnar blod)

Blodvärde brukar mätas i gram per liter och ett normalt värde för en man är cirka 130–170 g/l och för en kvinna 120–150 g/l. Att mannens Hb är högre än kvinnans beror på att män har robustare kroppsbyggnad och utvecklar mer muskler än kvinnor.

Lågt blodvärde kan leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi.

Har man alltför högt värde, uppåt 180 g/L och högre, blir blodet på grund av den förhöjda halten röda blodkroppar förtjockat och då kan risken för blodproppar öka. Vid tillstånd med alltför höga blodvärden händer det därför att man med regelbundna mellanrum får tappa ut fyra till fem deciliter blod för att minska propprisken.

När man lämnar blod sjunker blodvärdet med ungefär 10 g/l.

EVF, (Erytrocyte Volume Fraction) är de röda blodkropparnas andel av blodets totalvolym.

Normalvärdena är för vuxna män: 42-52% (0,40-0,50) och kvinnor: 35-47% ( 0,35-0,46)

Förhöjda värden kan ha olika anledningar som leder till uttorkning och därmed mindre mängd vatten i plasman. Dessa anledningar kan vara: vätskebrist, diarré, chock, allvarlig brännskada eller doping.

Sänkta värden på EVF kallas det för anemi (blodbrist), vilket kan göra att man lätt blir andfådd och får yrsel. Orsaker till anemi kan vara kronisk eller akut blodförlust, några typer av cancer, vissa sjukdomar i njure och lever, undernäring, graviditet, kraftig menstruation eller brist på vitamin B12, folsyra eller järn.

Program för en bättre sömnkvalité

För att bättra på humöret och även se om jag kan få en bättre sömnkvalité ska jag testa detta program (som jag såg på TicTrac) de kommande 3 veckorna.

Innan jag lägger mig:

 • Stänga alla bildskärmar 30 minuter innan läggdags
 • Stretcha innan jag lägger mig
 • Skriv ner hur jag mår minst 2 gånger i veckan

Under dagen:

 • Träna minst 30 minuter 5 dagar i veckan
 • Läggdags samma tid 5 dagar i veckan
 • Inget kaffe/te efter lunch 5 dagar i veckan

När jag vaknar:

 • Kliv upp ur sängen så fort alarmet går.
 • Vakna samma tid 5 dagar i veckan
 • Drick vatten så fort jag kliver upp.

En vanlig arbetsdag borde då se ut något i denna stil:

150526_dagschema

 

Veckorapport 2015 v.21

Senaste veckorna har jag inte varit så aktiv, har känt mig omotiverad och allmänt seg. Har varit dålig på att uppdatera mina data osv. Det var kämpigt att ens komma upp i 10.000 steg om dagen och med tanke på att mitt mål just nu är 15.000 steg per dag så var det ju riktigt uruselt.

150525_steps_last_week

Funderar på om mitt humör kan ha något samband med väder/lufttryck alternativt allergi. Ytterligare data jag behöver notera framöver kanske?